Národní cena kariérového poradenství 2017


 

logo guidanceCentrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 9. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství.

 

 

 

 

Kdo se může do soutěže přihlásit:

Mohou se zapojit organizace (např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další), i jednotlivci (výchovní poradci, poradci ve státních i nestátních zařízeních a organizacích, soukromí poradci a další).

 

Jaké aktivity je možné do soutěže přihlásit:

Přihlásit je možné aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro mládež i pro dospělé.  Přihlásit lze i jednorázovou aktivitu podporující rozvoj kariérového poradenství (informační nástroj, metoda, publikace, výzkum, studentská práce, konference, vzdělávací akce, projekt apod.).

Rádi bychom podpořili i začínající jednotlivce a organizace, přicházející s malou, ale významnou iniciativou v oblasti poradenství. 

Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti kariérového rozvoje:

rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti; získávání a rozvíjení znalostí a orientaci v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce, plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby; rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících/zvyšujících zaměstnatelnost, rozvoj dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti; talent, jedinečnost a silné stránky.

Přihlášené aktivity mohou také podporovat oblast kariérového poradenství obecně:

dostupnost a kvalita kariérového poradenství, celoživotní rozměr poradenství;  mezinárodní mobility v oblasti vzdělávání a práce přispívající kariérovému rozvoji; inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce s ohledem na situaci minorit a migrace.

 

Harmonogram soutěže:

Zveřejnění/vyhlášení soutěže: 5. května 2017

Uzávěrka pro zasílání příspěvků: 21. června 2017

Hodnocení: červenec – srpen 2017

Vyhlášení vítězů a prezentace oceněných příspěvků: konec září 2017

Studijní návštěva ve Švédsku:  14. - 17. listopadu 2017

 

Jak se přihlásit:

Přihlášku pošlete na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 21. června 2017.

 

Podmínky pro účast v soutěži:

Realizace aktivit v oblasti kariérového poradenství.

Vyplnění přihlášky, dostupné na stránce www.euroguidance.cz, a její odeslání do 21. června 2017 elektronicky na adresu Centra Euroguidance Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Do soutěže jsou přijímány příspěvky v češtině. Příspěvky přihlášené do předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit v případě, že jsou dále rozvíjeny.

 

Hodnocení soutěžních příspěvků:

Hodnocení provede komise složená z odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a z oblasti rozvoje lidských zdrojů v období červenec – srpen 2017.

 

Cena pro každý přihlášený příspěvek:

představení všech příspěvků na konferenci při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže; publikace příspěvku ve sborníku soutěže v česko-slovenské a anglické verzi.

Hlavní ceny:

studijní pobyt pro jednu osobu do institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku; propagace na stránkách www.euroguidance.cz, v dalších médiích, využívání loga soutěže.

Speciální ceny pro zavedené aktivity s dlouhodobým přínosem i pro začínající aktivity karierového poradenství.


 


 

Soutěž je realizovaná ve spolupráci s Centrem Euroguidance Slovenské republiky, které působí při Slovenské akademické asociaci pro mezinárodní spolupráci.

 

 

Soutěž je vyhlášena pod záštitou Národního poradenského fóra.

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP