Literatura

Žádný důvod k obavám

Žádný důvod k obavám

Úterý, 08 Prosinec 2009 14:52 Julian Barnes

„V boha nevěřím, ale někdy mi schází," přiznává se na úvod svého jedenáctého románu Julian Barnes. Shrnuje tím vlastní zkušenost někdejšího ateisty a nynějšího agnostika, který si uvědomuje, za jak početný tábor příslušníků sekularizované éry promlouvá, když se před čtenáři zpovídá ze svého strachu z umírání a ze smrti. Jeho nejnovější meditace na téma lidské konečnosti má podobu rozsáhlého románového eseje rozebírajícího téma z hlediska rozumu a pragmatičnosti, ale připouštějícího si i tabuizovanou hrůzu z neznámého. Román, který v českém překladu Petra Fantyse vydává Odeon, je zároveň obřím a famózním rejstříkem lidské zkušenosti se smrtí, jejíž místo v novověkých dějinách hledá a dokládá na příkladech ze sklonku života předních spisovatelů a dalších veřejných činitelů. Není však vskutku žádný důvod k obavám: autor při tom dovede být zábavný i něžný, moudrý i mrazivý, předvádí bytostné frankofilství a účtuje s ostrovními předsudky. Jeho příspěvek o podstatě našeho konce znovu potvrzuje, proč autor patří k nejlepším anglickým stylistům.

 

Čtení z knihy ... Amos Oz: Příběh lásky a tmy

Čtení z knihy ... Amos Oz: Příběh lásky a tmy

Pondělí, 19 Říjen 2009 11:33 redakce

Rozsáhlá vzpomínková próza světoznámého izraelského autora, jejíž český překlad právě v těchto dnech vydává nakladatelství Paseka, je knihou v mnoha ohledech výjimečnou. Amos Oz v ní spojil vylíčení pohnuté historie vlastní rodiny s dramatickou ságou dějin sionistického hnutí a vzniku židovského státu a svědeckou výpovědí o přelomových okamžicích jeho bouřlivého vývoje. Kniha získala řadu domácích i zahraničních ocenění a byla již přeložena do více než dvaceti jazyků. Do češtiny ji z hebrejštiny přeložil a vysvětlivkami opatřil Michael Žantovský.

 

U knihovny s Petrem Bílkem č. 2

U knihovny s Petrem Bílkem č. 2

Úterý, 30 Listopad 1999 02:00 Petr Bílek

Thomas Mann: O sobě. Autobiografické spisy (Academia 2013/ překlad Milan Váňa)

I když autor píše, že o sobě nerad mluví, navyprávěl toho veřejnosti o svém životě a genezi jednotlivých děl zejména do své padesátky poměrně dost.

strana 408 z 408

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP