Poezie

Tomáš Jacko: Abeceda akrostichů

Tomáš Jacko: Abeceda akrostichů

Neděle, 17 Prosinec 2017 12:19 Aleš Prste / Nagy

Velmi neobvyklé poetické dílko známého básníka, překladatele a fotografa Tomáše Jacka (*1978), založené na rafinované hře s jazykem, s abecedou, s básnickou formou, s ilustračními fotografiemi.

Oddaný výbor z poezie Petera Gehrische

Oddaný výbor z poezie Petera Gehrische

Středa, 13 Prosinec 2017 08:01 Ivo Fencl


Peter Gehrisch (*1945 v Drážďanech) mimo jiné vystudoval etiku, ale i Technickou univerzitu (v rodišti). Nato učil a před jedenadvaceti lety založil časopis Ostragehege, jenž po deset let vedl a který dodnes vydává.

Hanusova volná hra s formou

Hanusova volná hra s formou

Pondělí, 11 Prosinec 2017 10:56 Adéla Rozbořilová

Ve své třetí sbírce Volné verše nechává Ondřej Hanus poněkud za zády hlavní kotviště své poezie, totiž sonet, a vydává se na neklidné moře volného verše. Řád, pro pevnou sonetovou formu tolik zásadní, se zde pokouší hledat jinde než na povrchu. I přesto ovšem zůstává forma důležitou rovinou sbírky – Hanus totiž pracuje s žánrem elegie či svítáníčka, a ačkoliv je jejich interpretace ve Volných verších skutečně radikální, některé pozůstatky těchto tradičních básnických forem lze v Hanusově poezii stále rozpoznat.

Petr Žantovský: Zakázané květiny

Petr Žantovský: Zakázané květiny

Sobota, 02 Prosinec 2017 08:02 red / Kmen

 

Sbírka Zakázané květiny (Kmen 2016) shrnuje autorovu básnickou tvorbu z období posledních pěti let. Oproti předchozí - žánrově a stylově pestré - sbírce Tady bydlím (2012), která byla výborem z textů pokrývajících bezmála 30 let, jsou Zakázané květiny kompaktní básnickou výpovědí a obrazem dnešního autorova poetického světa.

J. Hrdlička, M. Jaluška, M. Pšenička (eds.): Hrdinové v básních (Eseje o poezii)

Čtvrtek, 23 Listopad 2017 09:35 FFUK / Nagy

Hrdinů je na světě velmi mnoho – alespoň potenciálně. Každý z lidí může vypadnout z mezí všednosti a jedním takovým hrdinou se stát. V této knize, vycházející z cyklu rozhlasových esejů, který byl v roce 2015 vysílán na stanici Český rozhlas Vltava, se autoři dotýkají nejrůznějších způsobů hrdinství v básních.

Ivo Harák: Pedomancie

Pondělí, 06 Listopad 2017 07:00 Sursum / Nagy

Pedomancie (nakl. Sursum) je básnickou sbírkou, v níž se Ivo Harák (*1964) představuje ve všech dosavadních polohách. Vystupuje jako poslední trubadúr a na loutnu umí kdeco: mistrné znělky, precizní jamby, nápadité pointy. Do básní místem přimísí verš citující velikány minulosti, místem hlubokost rozmaže groteskností, jindy do výjevu jako ze středověkého karnevalu přimísí skoro posvátné. Chybět nemůže ani tematizace plynoucího času a směřování k věčnosti. Putuje krajinou domova. Dostane se i na obvyklou polohu zpovědní, která se projevuje v podobě rodinné anamnézy, ba snad dokonce i v podobě sebediagnózy, byť nevěrohodné a nevážné.

Co znamená otevřenost v literatuře?

Čtvrtek, 26 Říjen 2017 09:14 Milena Fucimanová

Spojení, které slýchám velmi často. Otevřená poezie. Otevřená výpověď. První, co člověka napadne, je: upřímnost.

Raïssa Maritainová – Jacques Maritain: Situace poezie

Úterý, 17 Říjen 2017 08:33 Triáda / Nagy

Kniha Situace poezie obsahuje dvě eseje od Raïssy Maritainové: v eseji Smysl a jeho absence v poezii se věnuje otázce, co je básnický smysl a jakým způsobem je do něj integrován smysl logický (J. Maritain se o tento text bude opírat v pasážích věnovaných básnickému a logickému smyslu v knize Tvůrčí intuice v umění a poezii, 1953), esej Magie, poezie a mystika se, jak sám název napovídá, týká vztahu poezie a magie, ale je také příspěvkem do dobové diskuse o vztahu poezie a mystiky.

Zemřel František Listopad, básník s verši do „šuplíku“

Úterý, 03 Říjen 2017 11:51 Mirko Raduševič

 

Chceme-li charakterizovat básníka Františka Listopada, poslouží nám k tomu charakteristika ze slovníku spisovatelů popisující jej jako člena generace bloudící či rozptýlené, básníka dvojdomého, kolikerý. V poválečné Evropě a později i za oceánem hledali nová bydliště, pracovní příležitosti a dříve či později, bylo-li to možné, i cestu k vlastní literární tvorbě. Někteří z této cesty odbočili, jiní se jí vzdali docela a ještě jiní našli vícero možností, způsobů a jazyků jak se umělecky vyjádřit.

strana 5 z 12

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP