Kultura

Labuť z Pesara rozepjala opět svá křídla

Labuť z Pesara rozepjala opět svá křídla

Úterý, 15 Prosinec 2009 10:53 Rudolf Rouček

Již po třicáté rozepjala svá křídla labuť z Pesara, jak byl poeticky přezdíván jeden z předních italských skladatelů 19. století - Gioachino Rossini, již po třicáté na pár týdnů tato labuť ožila a fascinovala všechny svým magickým kouzlem.

Náš nejskromnější Josef Čapek

Náš nejskromnější Josef Čapek

Středa, 09 Prosinec 2009 15:16 Anděla Horová

Ukazuje se jasně, že dílo Josefa Čapka nebylo nikdy zapomenuto, neublížila mu ani historická ideologická manipulace a stále patří ke zvláštnímu fondu české kultury: jeho oblíbenost je přímo úměrná hodnotě a originalitě jeho práce.

Některé osobnosti jsou v dějinách české kultury zabydleny natolik samozřejmě, že ani dlouhá přestávka v prezentaci jejich díla nemůže, zdá se, fakticky mnoho změnit. V případě Josefa Čapka je průrva mezi poslední a současnou retrospektivní výstavou v Jízdárně Pražského hradu opravdu neuvěřitelných 30 let! Přestávka byla možná způsobena mj. tím, že Josef Čapek byl celkem akceptován i minulým režimem - i když dost nedobrovolně - ideologická indoktrinace pochopitelně kladla důraz na jeho „levicovost", která se snad víceméně vztahovala pouze na závěr jeho tvorby v protiválečných cyklech, navíc Čapkové (i když nepřípustní masarykovci) byli z dějin českého umění nevymazatelní a demiurgem totality uznávaní.

V polistopadové éře sice nepatřil Josef Čapek k těm, které by bylo třeba v první linii rehabilitovat, ale v obrazu dějin české kultury, po léta manipulovaném, si jisté „uvedení na pravou míru" zaslouží i on.

Hledání klíče k někdejší hostině

Hledání klíče k někdejší hostině

Středa, 09 Prosinec 2009 15:11 Josef Brož

Co můžeme za svých životů stihnout? Film Tomáše Mašína 3 sezóny v pekle, který neaspiruje pouze na film roku, ale celého dvacetiletí, je výpovědí o posledním tažení jednoho prokletého básníka. Mohl jím být legendární Egon Bondy, vznikl ostatně podle jeho vzpomínek. Co se k tomu dá ještě říci? Snad jen: neodhánějme krásu, prosím...

Zachovat cosi z mýtického šera

Zachovat cosi z mýtického šera

Středa, 09 Prosinec 2009 01:00 Vojtěch Probst

O životě, poezii i o současné Evropě s básníkem a esejistou Gustavem Erhartem.

Pocházíte ze starého rodu s dlouhou kulturní tradicí. Jak tato skutečnost ovlivnila od dětství Vaše směřování?

Moji předkové z otcovy strany pocházeli původně z hornobavorské gentry, ale už roku 1677, za císaře Leopolda I., získali tzv. Boehmische Ritterstand a usadili se v Čechách. Historik Jan Evangelista Kosina vzpomíná ve svých Pamětech na jednoho z nich - právníka z poroty, která soudila Václava Babinského. Byl prý ze všech přísedících k tomuto loupežníkovi nejshovívavější...

strana 594 z 594

Zaujalo vás