U knihovny s Petrem Bílkem: O rodinných tragédiích, apartním exotismu a uvadající historické paměti


Viktorie Hanišová píše o matkách vražedkyních v zajetí eschatologických myšlenek, sbírka Marie Iljašenko je bludným těkáním a už pátá kniha o vědcích, vynálezcích a podnikatelích v českých zemích je uspokojující z hlediska stěžejních informací a jejich zasazení do dobových souvislostí.

Ilustrační foto: Syd Wachs, Unsplash

 

Viktorie Hanišová: Rekonstrukce (Host 2019)

Drúza současných českých románů o palčivých ženských osudech a o rodinných tragédiích způsobených zmrzačenými vztahy se tímto dílem rozrostla o další krystal. Po rasových předsudcích a zneužívání, o něž šlo v předcházejících autorčiných knihách, jsme tu u iracionality lidských činů a jejich obtížné logické vysvětlitelnosti. „Už skoro nečtu zprávy a na televizi se prakticky nedívám.“ Matky vražedkyně v zajetí eschatologických myšlenek. Nevzrušená dikce přehledného popisu se nenechá vyprovokovat ke křečím exprese ani v okamžicích nejvypjatější emocionality. Síť pravděpodobnosti vyprávění Hanišová nedovolí potrhat metaforickému rozostření. Příběh v kokonu všednosti bez rezonance druhých plánů. (Rozhovor s Viktorií Hanišovou si můžete přečíst ZDE, ukázku z knihy ZDE.)

 

Marie Iljašenko: Sv. Outdoor (Host 2019)

Konvolut nerýmovaných básní psaných volným veršem rezonuje atmosférou Žižkova přes New York až po Bhútán. Hrátky s apartním exotismem se tu prolínají s žánrovými výjevy z pražských ulic a marně pátrám, jde-li tu o víc než o básnění. Je evidentní, že pro tento druh vlnových délek mi chybí náležitý přijímač. Jsem nakloněn dát za pravdu autorce (1983), když píše, že „Sv. Outdoor je dvojstěžník/ který se plaví k neznámé zemi neznámého kontinentu“. Bludné těkání, nezpracované náhlé nápady, nezužitkovaná improvizace se skladebně nepodřizují navigační síle průkazného tvůrčího stylu. Nespojité jednotlivosti, i když občas zdařilé, netvoří celek sbírky, jak jsme bývali zvyklí ji vnímat. Bez architektury, bez hierarchie.

 

Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích (svazek pátý): Gerstner, Bolzano, Božek, Purkyně, Hlávka (Jonathan Livingston 2018)

Osvětový projekt životopisných medailonů užitečně masíruje naši uvadající historickou paměť. Čtenáři se dostane stěžejních informací a dobových souvislostí, z tohoto úhlu pohledu může být spokojený, nesmí však očekávat, že si počte jako v biografických spisech takového Stefana Zweiga. Autoři Alena Šolcová (Bolzano), Ivo Kraus (Gerstner, Purkyně, Hlávka) a Jaromír Volf (Božek) nemají ambice psychologizovat nebo beletrizovat postavy svého zájmu, soustřeďují se na faktická konstatování a někdy se pouštějí i do odboček, jež s pojednávanou osobností souvisejí jen okrajově. Příjemným vedlejším efektem těchto shrnutí je prosvítající složitost našeho 19. století s jeho národnostní vícebarevností.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP