U knihovny s Petrem Bílkem č. 19


 

U knihovny 19 2018F. X. Šalda: Duše a dílo (Melantrich 1947)

 


Není příhodnějšího času k přeleštění vzpomínek na povinnou bohemistickou četbu, než jsou parné prázdniny. Pod přilbou ocelového nebe si člověk třeba položí otázku, jak k tomu přijde právě Růžena Svobodová, že zrovna v jejím případě ostrovidný kritik pevné ruky mířil tak žalostně vedle. Šalda psal tyto texty o něco více než před sto lety, bylo mu přes čtyřicet a jeho kritický elán a vášnivé nasazení nevychladly dodnes. Jestliže si v těchto letech bez protestu zvykáme na blazeovanou nezaujatost recenzentů a unavené rozsuzování z povinnosti nebo na chladné akademické analýzy bez stanoviska, dobře nám tak, že česká literatura tak líně polehává. Biče je jí třeba. Biče ve vášnivé ruce a lásky v srdci.

 

 

F. X. Šalda: Mladé zápasy. Posudky, odsudky, útoky z let 1893–1899 (Melantrich 1934)
Pasus o díle Ladislava Stroupežnického mě znovu přesvědčil, jak krutě se nevyplácí předpovídat osud jakéhokoli uměleckého díla a věštit, jak se k němu zachovají budoucí pokolení. Naši furianti dnes staví všechny Šaldovy složité periody o autorově žánrismu na hlavu. „Není tu stopy po pravé komposici umělecké, po dynamické, poměrové architektuře mas a složek. A to přirozeně, poněvadž tento člověk stál odvrácen od vší ideovosti, od všeho dynamicky zákonného a typického... Proto jsou Furianti řada špatně zaokrouhlených, namáhavě a dosti chatrně sešitých scén." I když se Šalda mýlí, je mu co závidět. To neochvějné přesvědčení, že nasazení vůle a intelektu v kritice umění má hluboký smysl.

 

 

F. X. Šalda: Studie o umění a básnících (Melantrich 1948)
Umění a náboženství, Genius Shakespearův a jeho tvorba, Básnická osobnost Dantova, O tak zvané nesmrtelnosti díla básnického. Čtyři přednášky, z nichž únavně kadeřavá o Shakespearovi se dnes čte nejútrpněji. Po naší překladatelské, badatelské a ediční pozornosti alžbětinskému divadlu od druhé poloviny minulého století je tato apostrofa kritická, jak zní podtitul, na mnoha místech spíše řečnickým cvičením. Zato poslední text o tzv. nesmrtelnosti! „Nejhlučnější úspěchy jsou jistě úspěchy literárně politické v té nebo oné formě. Schytej do plachet své tvorby básnické vítr nějaké veřejné tendence nebo otázky, nějaké strany nebo frakce, nějaké časovosti, ať takové, ať onaké a máš vyhráno."

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP