Bibliofilie Niterné závětří: mistrovský kus skromného Mistra


Když má kniha na výšku méně než deset centimetrů, hovoříme o kolibřím vydání, o bibliofilii. Taková díla mívají malý náklad v číslované edici, vytištěna jsou na kvalitním papíře a třeba i zvláštním typem písma. Přitahují neobyčejnou vazbou, třeba v kůži, zdobí je krásné ilustrace. Dost důvodů, proč po nich sahají nejraději knihomilové. Ale těší každého, kdo má rád hezké věci.

Vlastimil Toman. Foto: Jan Dočekal

 

Nakladatelsky vydaných bibliofilií v posledních letech výrazně ubylo. Pro knižní trh asi nejsou náležitým komerčním artiklem. Jsou však i bibliofilie z prostředí mimo nakladatelské domy, neevidované, poskytované privátně, vzniklé pro potěšení autora, typografa a vydavatele, což je často táž osobnost, jíž náleží uznání, a samozřejmě rovněž pro potěšení obdařených, protože takovéto bibliofilie bývají neprodejné.

Vlastimil Toman: Niterné závětří, titulní strana, 77 x 58 mm. Foto: Jan Dočekal Mezi autory vydávající bibliofilie patřil půl století akademický malíř a grafik Vlastimil Toman (*19. 2.1930 v Třebíči – † 11. 12.2015 v Třebíči). Věnoval se krajinářské kresbě, malbě a grafice, psal přírodní lyriku a verše zrcadlící hloubku vnímání lidského údělu. Vlastním nákladem vydal 215 většinou drobných soukromých tisků se svými ilustracemi nebo fotografiemi. Rozsah své básnické tvorby a vydavatelské činnosti Vlastimil Toman poprvé shrnul v posledním roce života ve vzpomínkové knize Životní cesta (2015, Amaprint Třebíč).

Nelze pominout, že většina Tomanových soukromých tisků se nějak prohřešuje proti úzu, dle něhož je měřeno bibliofiliím. Jsou fakticky velmi skromné. Papír je běžný kancelářský, tisk je často pořízen kopírováním, edice není číslovaná, vazbu nahrazuje běžný karton. Co je tedy na nich přitažlivého? Umělcova tvrdošíjnost. Přes skromné životní poměry, ba přímo chudobu, trval na tom, že své básně musí vydávat, protože jsou, stejně jako obrazy a grafické listy (ty většinou rovněž tiskl na laciný papír) zrcadlem jeho existence, tvůrčí i prosté lidské.

Tak také malé sešitky byly po léta přijímány (občasnou) kritikou a jistě též obdařenými. Žádný z tisků, které jsem viděl, nebyl opatřený informací o výši nákladu, zjistit to dodatečně je nemožné. S jistotou, jejímž pramenem bylo mé mnoholeté přátelství s autorem, vím, že za půl století nebyl ani jeden výtisk prodán. S lítostí lze ovšem konstatovat, že Tomanova až asketická skromnost byla příčinou, proč snad žádný ze svých tisků nevěnoval do veřejných sbírek, což způsobilo, že za touto jeho rozsáhlou činorodostí je voda už natrvalo zavřená.

Vlastimil Toman: Niterné závětří, originální signovaná ilustrace, 33 x 30 mm, 1987. Foto: Jan Dočekal Po roce 2005 již ve všech nových tiscích uváděl pořadové číslo. Není však známo, že by v některém veřejném či soukromém archivu byly uloženy všechny Tomanovy soukromé tisky, nebo třeba jen jejich část. Není známo ani to, zda je všechny archivně vlastnil sám autor a v jakém množství je zůstavil v pozůstalosti.

Ze všech Tomanových originálních tisků je jeden mnohem originálnější. Jde o bibliofilii s titulem Niterné závětří. Skromného Mistra je nesporně mistrovským kusem. Toman je autorem básní a ilustrací, bibliofilii vydal vlastním nákladem v roce 1987 v údajném počtu pouhých deseti výtisků (nelze ověřit), graficky ji upravil, vysázel, primitivním autorským ručním tiskem vytiskl na kuchyňském stole ve svém ateliéru v Budíkovické ulici 19 v třebíčské čtvrti Týn.

Niterné závětří je příkladným kolibřím vydáním. Má formát 77 x 58 mm, v rozsahu pouhých 20 stran. Vlastní básně Toman ilustroval devíti miniaturními krajinářskými linoryty (titulní strana, frontispis a sedm ilustrací v textu), jejichž skutečná velikost je pouze 33 x 30 mm.

Vlastimil Toman: Niterné závětří, originální signovaná ilustrace, 33 x 30 mm, 1987. Foto: Jan DočekalNa čtvrté straně čteme autorovo vyznání: Takováhle knížečka kolibřího vydání, to byla má dávná touha a můj tajný sen. Udělat si ji doma takřka na koleně, jak by se řeklo, a když už tak pár písmenek mám, že by stačila na jednu takovouhle stránku, tak jsem se dal do sazby liter, abych začal a taky ji dokončil [sic]. A místo tiráže je mínuskami tato informace: vlastimil toman – niterné závětří. návrh obálky, linoryty a grafic. úpravu provedl i s vytištěním na koupené svěrce za 23 Kčs z písma zakoupeného od staré paní knihařky za 200 Kč přes pracovníka uměleckých řemesel vladimíra werla, autor.[sic]

Bibliofilii Niterné závětří a navíc dva samostatné originální krajinářské linoryty z devíti ilustrací získalo v letošním roce do sbírky Muzeum Vysočiny Třebíč.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP