Sochařka Šárka Radová se stále raduje ze života


Šárka Radová, naše přední autorka v oboru keramické plastiky, dodržuje v zájmu držení kontaktu s výtvarnou veřejností rytmus konání autorských výstav. S jejími díly, vždy sestavenými do obsahově i formálně utříděných celků, setkáváme se každým rokem v některé z českých či moravských galerie a výstavních síní. Přítomné výstavě v litoměřické Severočeské galerii výtvarného umění dala titul Mezi lidmi.

Šárka Radová. Foto: Vojtěch Marek

 

Sochařka mezi lidmi, jak vnímá jejich mysl a konání. A lidé mezi sebou, vzájemně spolu. Lidské bytosti, v realistické formě často v zobecněném opakování, autorkou vnesené do zřetelných dějových poměrů, v nichž rozkrývají své obyčeje. Nic složitého. Tím víc je sdělnosti. Aktuální výstavy se týká náš krátký rozhovor.

 

Šárka Radová: Diktátor, kamenina, 135 x 135 x 50 cm, 2014. Foto: Šárka Radová Signifikantním znakem vaší tvorby, zapsaným v četných recenzích z minula, je grotesknost. Vidíte ji z nadhledu. Bez zlého úmyslu, řekl bych. Ovšem s nezbytným soudem, protože umělec nemá být jen tlumočníkem krásy světa, zvláště, vypadá-li to, že jí je stále méně. Došlo v tomto smyslu u vás ke změně? K posunu, který kritici vidí rádi, protože mohou psát o vývoji.

Myslím, že období grotesky už vyprchalo dávno a zcela. Možnost pracovat s technickým porcelánem ve velké tovární hale mne přivedla k monumentální formě a způsobila i mentální změnu v přístupu k již zažitým tématům. Možná velké politické změny a možnost aktivně reagovat na společenské dění mne přivedly ke vnímání širších souvislostí, které jsem uplatnila tematicky ve svých dílech. Ať jsou to cykly Generací, zobrazení Davů, Pyramid, Pachtění, zobrazují člověka ženoucího se za „velkým cílem“, odcizeného generačně i mezilidsky.

 

Trvalou součástí vaší existence je láska k člověku. Ale co v ústraní, bez hlíny a modelování? Jen s rozumem a citem.

Cítím se být jednou z těch lidí, jejichž běh světa vnímám jako úděl nás všech. Moje sochařská zobrazení, i těch jedinců, kteří se schovávají za masky, proměňují své chování a podřizují se diktátu těch dominantních, jsou laskavá a chápající. I tady jsem jednou z nich. Ano, jsem mezi lidmi.

 

Šárka Radová: Strážci, porcelán, 50 - 55 cm, 2017. Foto: Šárka Radová A přesto to obecně vypadá, že stav světa většinu umělců zajímá když tak jen povrchně. Že důležitěji se ukazují postuláty tvůrčích forem a zájmy trhu.

Nevím, co dnes letí na trhu, ale vysoké umění, se dnes, myslím, velmi zajímá o současnou světovou politiku. Mnohem aktuálněji a konkrétněji, než to dělám já.  

 

Ale vy, všímám si, máte stále radost ze života. Dle jakého receptu? Znám mnoho umělců, kteří už léta nic takového nepocítili.

Nevím, zda mám radost ze života, protože mne baví práce a z ní se raduji. Nebo mám co říci svou prací, protože se stále raduji ze života. 


Šárka Radová, Mezi lidmi, keramická plastika. Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice, Michalská 29/7, Litoměřice. Výstava je přístupná do 9. června 2019. Otevřena je denně mimo pondělí od 9. do 12. hod. a od 13. do 18. hod.

AddThis Social Bookmark Button

Předplatné Literárních novin můžete objednat zde.

 

Zaujalo vás

banner Pidivadlo

Partneři

FOK
Logo Pismo black WEB
MKP